Tengku Arif Temenggong Pahang II

Monday, October 11, 2010

Gelaran Khusus Negeri Pahang

Gelaran khusus bagi Negeri Pahang.
(Gelaran-gelaran ini tidak boleh diubahsuai) kecuali ada arahan KDYMM Sultan atau Kerajaan, dimana berkaitan)

Kebawah Duli Yang Maha Mulia (KDYMM) (untuk Sultan)
Duli Yang Maha Mulia (DYMM)
Sultanah Pahang Sultanah Hajjah Kalsum (untuk Sultanah)
Kebawah Duli yang Teramat Mulia (KDYTM) (bagi Tengku Mahkota, Pahang)
Kebawah Duli yang Teramat Mulia (KDYTM) (bagi Tengku Puan Pahang)
Yang Amat Mulia (YAM) (bagi Tengku Muda dan semua Kerabat Bergelar)
Yang Amat Berbahagia (YABhg) (bagi isteri Kerabat Bergelar)
Yang Amat Berhomat (YAB) (bagi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar)
Yang Di Hormat (bagi Orang Besar Berempat i.e. Orang Kaya)
Yang Mulia (bagi Kerabat i.e. Tengku, Engku)
Yang Berhormat (bagi Timbalan Menteri Besar, Ahli Dewan Negeri dan Parlimen)
Yang Hormat (bagi Orang Besar 8, 16 dan Dato’ – dato’)
Yang Berbahagia (bagi isteri-isteri kenamaan secara umum)
Sahibul Samahah (bagi Mufti)
Sahibul Fadilah (bagi Kadi Besar / Timbalan Mufti)
Al Fadzil (bagi Pegawai Agama Islam Daerah @ Pegawai Agama)
Bagi gelaran di negeri lain atau yang melibatkan orang kenamaan negeri lain makluman gelaran khusus hendaklah diperolehi, kerana ia berbeza-beza antara negeri.
Senarai Kerabat Bergelar dan Orang-orang Besar Negeri
(Jadual 29 Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Pahang)

KDYTM Tengku Mahkota
YAM Tengku Muda
YAM Tengku Arif Bendahara
YAM Tengku Arif Temenggong
YAM Tengku Puteri Lela Wangsa
YAM Tengku Besar
YAM Tengku Seri Nila Utama
YAM Tengku Puteri Seri Teja
YAM Tengku Puteri Seri Kemala
YAM Tengku Puteri Seri Manja
YAM Tengku Puteri Seri Bongsu
YAM Tengku Panglima Perang
YAM Tengku Panglima Besar

Orang Besar Berempat

YDH Orang Kaya Indera Maharaja Perba Jelai
YDH Orang Kaya Indera Syahbandar
YDH Orang Kaya Indera Segara
YDH Orang Kaya Indera Pahlawan

Orang Besar Berlapan

YH Dato’ Setia Muda
YH Dato’ Setia Lela
YH Dato’ Setia Perkasa
YH Dato’ Setia Pahlawan
YH Dato’ Setia Raja
YH Dato’ Setia Wangsa
YH Dato’ Setia Amar Segara
YH Dato’ Setia Penggawa


Orang Besar Enambelas
YH Tok Muda

Orang Besar Raja/Orang Besar
Istana


YM Tengku (Dato’) Setia Jaya
YH Tok Pentara Raja
YH Tok Aria Rakna
YH Penghulu Balai
YH Panglima Dalam
YH Tok Bijaya DiRaja
YH Tok Luar
Bentara Kiri
Bentara Kanan

Kredit:
dari YDH Dato’ Sri Wan Haji Abdul Wahid Wan Haji Hassan
Orang Kaya Indera Pahlawan
Timbalan Yang Dipetua Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang

No comments:

Post a Comment